Israel4u.se

- Vi är experter på Israel!

 

 

 

 

 

 

 

Månadens rese erbjudande

hittar Ni här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land och Natur

 

Israel ligger i Mellanöstern, längs Medelhavets östra kustlinje och gränsar till Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten. Det ligger i en knutpunkt mellan tre kontinenter: Europa, Asien och Afrika.

Israel är ett långsmalt land, ca 470 km långt och 135 km brett vid den vidaste punkten. Allt som allt är Israel ungeför lika stort som Småland.

 

Trots den lilla ytan omges landet av varierande typografiska kännetecken likt en hel kontinent som sträcker sig från skogslandskap och gröna dalar till bergöknar och från kustlandskap till den semitropiska Jordandalen och Döda Havet, jordens lägsta punkt. Ungefär hälften av landets yta är ofruktbart.

 

Israels klimat karaktäriseras av mycket solsken, med en regnsäsong från november till april. Den totala årliga nederbörden sträcker sig från 50-125 cm i norr till 2,5 cm i söder. De regionala förhållandena varierar avsevärd, heta somrar med hög luftfuktighet och regniga vintrar vid kustområdena och torra, varma somrar och måttligt kalla vintrar, med regn och ibland lätt snöfall i bergsregionerna. I Jordandalen i öster är somrarna heta och torra somrar och vintrarna behagliga medan klimatet i söder är halvtorrt med varma till heta dagar och kyliga nätter.

Den rika variationen av växt- och djurliv speglar det geografiska läget precis som den varierande typografin och klimatet. Det finns över 380 sorters fåglar, ungefär 150 sorters dägg- och reptildjur, och närmare 3000 sorters växter. Ungefär 150 naturreservat och nationalparkersom upptar ca 1000 km2 har grundats över landet.

 

Vatten

 

Den ringa tillgången på vatten i området har frambringat intensiva försök att maximera tillgången samt efter att söka nya källor. Under 60-talet var Israels färskvattenskällor förenade i ett integrerat ledningsnät vars huvudledning, The National Water Carrier, leder vatten från norra och centrala Israel till den halvtorra södra delen. Hela tiden pågår projekt för att förbättra källorna, inklusive återanvändning av avloppsvatten och avsaltning av havsvatten.

 

Befolkning och livsstil

 

Israel är ett land av immigranter. Sedan 1948 har Israels befolkning sjudubblats. Över 7 miljoner innevånare utgör en mosaik av människor med varierande etnisk bakgrund, livsstil, religioner, kulturer och traditioner. Idag utgör den judiska befolkningen 77% av landets befolkning och den arabiska ca 19 %. Övriga 4% består av druser och kirkasser ochandra folkgrupper.

Ungefär 91 % av Israels invånare lever i urbaniserade miljöer. Ca 5 % lever i unika jordbrukskooperativ – kibbutz och moshav.

 

Stora städer

 

Jerusalem, Israels huvudstad (ca 700 000 invånare) har stått i centrum för det judiska folkets nationella och spirituella liv sedan Kung David gjorde det till huvudstad i sitt kungadöme för 3000 år sedan. Idag är det en levande, vibrerande metropol, regeringens säte och Israels största stad.

 

Tel Aviv (ca 360 000 invånare) grundades 1909 som den första judiska staden i modern tid, och är idag centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv.

 

Haifa(ca 272 000 invånare) är en känd kuststad sedan antiken, det är en av Medelhavets viktigare hamnstäder och är det industriella och kommersiella centrat i norra Israel.

 

Be’er Sheva(ca 180 000 invånare) som i Bibeln kallas för ett ”läger för patriarker”, är idag det största urbaniserade området i söder. Det förser administrativ-, ekonomisk-, hälso-, utbildning- och kulturell service för hela södra regionen.

 

Demokrati

 

Israel är en parlamentarisk demokrati med lagstiftande, verkställande och dömande makt. Landets statshuvud är president, vars plikter enbart är ceremoniella och formella, kansliet symboliserar enigheten och självständigheten från staten.

 

Knesset, Israels lagstiftande makt, är en 120 medlemmars enkammarparlament som verkar i en plenarsession och genom 15 stående kommittéer. Dess medlemmar väljs var fjärde år i allmänna riksomfattande val.

 

Regeringen (ministerkabinettet) ansvarar för administrering av inrikes – och utrikespolitiken. Den leds av en premiärminister och är kollektivt ansvarig inför Knesset.

 

Utbildning och vetenskap

 

Israel har skolplikt från fem år till 18 år. Nästan alla tre- och fyraåringar deltar i någon form av förskola. Mediansiffran för befolkningens skolgång 12.1 år.

Israels institutioner för högre utbildning inkluderar universitet och erbjuder vitt omfattande ämnen inom vetenskap, och förser med forskarinstitutioner med ett världsomspännande rykte.

 

Hälsa och social välfärd

 

Den nationella hälsoförsäkringslagen förser befolkningen med en hög standard av vård och medicinsk service, inklusive vård på sjukhus för alla boende i Israel. All medicinsk vård kommer fortsättningsvis att tillhandahållas av landets fyra hälsovårdsorganisationer.

Medellivslängden är 81.2 år för kvinnor och 77.3 år för män, spädbarnsdödligheten är 5.3 barn på 1000.

 

Det sociala systemet är baserat på en lag som förser arbetarskydd och en bred skala av nationell- och kommunal service, inklusive äldreomsorg, hjälp till ensamstående föräldrar, program för barn och ungdom, adoptionsbyråer, förebyggande och behandling av alkoholism och drogmissbruk.

 

Det nationella försäkringsinstitutet förser alla bofasta i Israel (inklusive icke-israeliska medborgare) med många förmåner, inklusive arbetslöshetsförsäkrig, pension, änkepension, barnbidrag, socialbidrag m.m.

 

Kultur

 

Flera tusen års historia och människor från över 70 länder i ett samhälle där flera etniska grupper lever sida vid sida samt ett oändligt flöde av internationell tillförsel via sattelit och kabel-tv, har bidragit till en israelisk kultur som speglar världsvida element samtidigt som den strävar efter en egen identitet. Kulturella utryck genom konst är lika varierande som människorna själva. Landets officiella språk är hebreiska och arabiska, men på landets gator kan många andra språk höras.

 


Copyright © 2008 - 2013 Israel4u.se, All rights reserved